Korup Motion


Generalforsamling

Dato / tid: 29.02.2012 kl. 20.00
Sted: KLublokalet i Koruphallen
Arrangør: Korup Motion

Referat fra Generalforsamling onsdag 29. februar 2012 kl. 20.00 i klubhuset

 1. Valg af dirigent - valgt blev Jørgen Winther
 2. Valg af protokolfører -valgt blev Dag Waade
 3. Formandens beretning v/Pia Brylle 
  Formanden holdt sin beretning om 2011. Forslag fra salen om en detaljeret plan for Korup Halvmarathon på selve dagen.
 4. Plan for kommende år 
  Løbsudvalget laver forslag. Til efteråret planlægges tur til Polen
  Gode ideer modtages med tak.
 5. Fremlæggelse af regnskab
  Klubben har præsteret et lille overskud i 2011
  Flot resultat på sidste års Halvmarathon
  Klubaftener har kostet 16.000,-
  Klubtur til Mols har kostet ca. 15.000
  Vi har en relativ stabil egenkapital
  Regnskabet er godkendt af revisor
 6. Budget for det kommende år 
  Forslag til budget 2012 blev fremlagt
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  • På valg er: Per (afløser ønskes??) Per blev genvalgt
  • På valg er: Kari (afløser ønskes??) Jens Olsen blev valgt. Vi siger tak til Kari for hendes indsats i bestyrelsen.
  • På valg er: Martin (vil gerne fortsætte lidt endnu) Martin fortsætter.
  • På valg er: Dag (vil gerne fortsætte) Dag fortsætter
 9. Valg af revisorer jf. § 7
   Henning Hansen og Jørgen Winther fortsætte
 10. Valg af revisorsuppleant 
  Jens Sørensen blev valgt
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
   Jesper Jensen, Alex Madsen
 12. Løbsudvalget fortsætter i nuværende form.
 13. Eventuel
  Forslag til bestyrelsen om at lave et eget bladudvalg for Impuls/kontaktperson. Kan kombineres med hjemmesiden.