Korup Motion


Bestyrelsen for Korup Motion


Formand 

Morten Rosford Tranberg

Hjertegræsvej 38, 5210 Odense NV

Tlf.:401 60 554

Mail: formand@korup-motion.dk

Næstformand
Leif Overgaard Larsen

Hvidtjørnvej 15, 5200 Odense
Tlf.: 22 28 28 65

Kasserer

Bente Hansen
Ræveløkken 53,
5210 Odense NV
Tlf.:65 94 19 77
Mail:kasserer@korup-motion.dk

Bestyrelsesmedlem

Jesper Jensen

Kalørvej 95, 
5200 Odense V
Tlf.: 60 24 20 80  

Bestyrelsesmedlem
Marek Brzezinski

Søvænget 4, 5210 Odense NV

Tlf:22 29 03 80

Sekretær

Dag Waade (ansvar for hjemmesiden)
Mosevej 16, 5210 Odense NV
Tlf.: 65 94 29 52

Mail:dagwaade@gmail.com

Suppleant

Henning Frederiksen
Ivan Roth

Revisor

Henning Hansen
Tlf.: 65 94 15 48

 

Revisor

Jørgen Winter

 

Revisor suppleant:

Jens Sørensen