Korup Motion


Generalforsamling

Dato / tid: 07.03.2018 kl. 20.00 - 22.30
Sted: Korup skoles lærerværelse
Arrangør: Korup Motion

Dagsorden ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab (Bente)
 6. Budget for det kommende år (Bente)
 7. Revidering af klubbens vedtægter
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse jf. § 5
  På valg er: Ole (modtager ikke genvalg)
  På valg er: Leif (modtager genvalg)
  På valg er: Marek (modtager genvalg)
 10. Valg af revisorer jf. § 7 (Nuværende: Henning Hansen og Jørgen Winther)
 11. Valg af revisorsuppleant (Nuværende: Jens Sørensen)
 12. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Nuværende: Henning Frederiksen, Ivan Roth (vælges for 1 år ad gangen)
 13. Løbsudvalget: Charlotte Roth, Jens Sørensen, Klavs Happel.(vælges for 1 år ad gangen)
 14. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling nødvendig, da vi bestiller sandwich. Tilmelding senest 26. februar

Deltagere