Onsdag 6 Marts
kl. 20:00 - 22:30 Generalforsamling Korup skoles lærerværelse

Dagsorden ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2019 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab (Bente)
 6. Budget for det kommende år (Bente)
 7. Indkomne forslag
  Bestyrelsen indstiller til at flytte generalforsamlingen til efter Korupløbet.
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  På valg er: Bente (modtager genvalg)
  På valg er: Jesper (Modtager ikke genvalg)
  På valg er: Dag (modtager genvalg)
 9. Valg af revisorer jf. § 7 (Nuværende: Henning Hansen og Jørgen Winther)
 10. Valg af revisorsuppleant (Nuværende: Jens Sørensen)
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Nuværende: Henning Frederiksen, Ivan Roth (vælges for 1 år ad gangen)
 12. Løbsudvalget:Charlotte Steenberg Roth, Søren Emil Pedersen, Stine Frandsen og Kristian Fuder. (vælges for 1 år ad gangen)
 13. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling nødvendig, da vi bestiller sandwich. Tilmelding senest 26. februar. Tilmeldingen er lukket

 Deltagere


2018 © Korup Motion