Onsdag 6 Marts
kl. 20:00 - 22:30 Generalforsamling Korup skoles lærerværelse

Foreløbig dagsorden ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2019 kl. 20.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab (Bente)
 6. Budget for det kommende år (Bente)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  På valg er: Bente
  På valg er: Jesper
  På valg er: Dag
 9. Valg af revisorer jf. § 7 (Nuværende: Henning Hansen og Jørgen Winther)
 10. Valg af revisorsuppleant (Nuværende: Jens Sørensen)
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Nuværende: Henning Frederiksen, Ivan Roth (vælges for 1 år ad gangen)
 12. Løbsudvalget: Jens Sørensen, Klavs Happel, Charlotte Steenberg Roth, Søren Emil Pedersen, Stine Frandsen og Kristian Fuder. (vælges for 1 år ad gangen)
 13. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling nødvendig, da vi bestiller sandwich. Tilmelding senest 26. februar

2018 © Korup Motion