Onsdag 25 August
kl. 20:00 - 21:30 Generalforsamling 2021 KKIC
Dagsorden ordinær generalforsamling onsdag den 25. august 2021 kl. 20.00
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab (Bente)
 6. Budget for det kommende år (Bente)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  • Bente Cecilie Hansen (modtager genvalg)
  • Dag Waade (modtager genvalg)
  • Michael Jeppesen (ønsker ikke genvalg)
  • På valg til suppleant er:
  • Ivan Roth (ønsker at opstille som medlem af bestyrelsen)
  • Charlotte Langeland (ønsker ikke genvalg)
  • Henning Frederiksen (ønsker ikke genvalg)
 9. Valg af revisorer jf. § 7 Jørgen Winther-Jacobsen (genopstiller)
 10. Valg af revisorsuppleant, Jens Sørensen (genopstiller)
 11. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling nødvendig, da vi bestiller sandwich. Tilmelding senest 15. august. 

Tilmelding og indkaldelse kommer senere

2018 © Korup Motion