Mandag 15 Maj
kl. 20:00 - 21:30 Generalforsamling 2023 KKIC/Lærerværelset
Dagsorden ordinær generalforsamling mandag den 15. maj 2023 kl. 20.00
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab (Bente)
 6. Budget for det kommende år (Bente)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  • Bente Hansen (ønsker ikke genvalg)
  • Stine Price 
  • På valg til suppleant er:
 9. Valg af revisorer jf. § 7 Jørgen Winther-Jacobsen
 10. Valg af revisorsuppleant, Jens Sørensen
 11. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling nødvendig, da vi bestiller sandwich. Der er sandwich fra kl.19:30. Tilmelding senest 9. maj 2023. Tilmeldingen er lukket.

Tilmeldte (22):
Happel, Klavs
Waade, Dag    
Hansen Lundahl, Alex    
Hansen, Bente Cecilie        
Hansen, Hans Peder
Tranberg Rosford, Morten
Sørensen, Elin og Poul-Erik
Hansen, Henning    
Kaad Andersen, Finn
Thomsen, Karsten    
Sørensen, Jens    
Winther-Jacobsen, Jørgen    
Falkenberg, Jørgen    
Rasmussen, Lyna    
Thomsen, Karsten
Rasmussen, Ole    
Olsen, Christian    
Larsen Overgaard, Leif        
Brzezinski, Marek
Nielsen, Jacob        
Thomsen, Annette
Frederiksen, Henning

2018 © Korup Motion