Onsdag 15 Maj
kl. 20:00 - 21:30 Generalforsamling 2024 KKIC/Lærerværelset
Dagsorden ordinær generalforsamling onsdag den 15. maj 2024 kl. 20.00
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab (Morten)
 6. Budget for det kommende år (Morten)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  • På valg er Dag Waade (modtager genvalg)
  • På valg til suppleant er:
 9. Valg af revisorer jf. § 7 Jørgen Winther-Jacobsen
 10. Valg af revisorsuppleant,
 11. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling nødvendig, da vi bestiller sandwich. Der er sandwich fra kl.19:30. Tilmelding senest 5. maj 2024.
Tilmeldingen er lukket.

Tilmeldte

 • Jørgen Falkenberg
 • Henning Hansen
 • Klavs Happel
 • Jytte Happel
 • Bente Hansen
 • Hans Peder Hansen
 • Jørgen Winther
 • Morten Rosford Tranberg
 • Finn Andersen
 • Christian Olsen
 • Alex Lundahl Hansen
 • Jenny Mathiesen
 • Marek Brzenski
 • Jesper Jensen
 • Elin Sørensen
 • Flemming Uhd
 • Lyna Rasmussen        
 • Ole Rasmussen 
 • Elin og Poul-Erik Sørensen, 
 • Leif Overgaard Larsen
 • Janne  Sørensen
 • Jens Sørensen
 • Henning Frederiksen

2018 © Korup Motion