Lørdag 12 Juni
kl. 10:00 Tur til Tåsinge Tåsinge
Tur til Tåsinge for Korup Motions medlemmer (Klubben giver øl og vand). Mer info kommer
2018 © Korup Motion