Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. marts 2013 kl. 20.00 i Koruphallen

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for det kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  På valg er : ..........
 9. Valg af revisorer jf. § 7
 10. 10. Valg af suppleanter
 11. 11. Eventuelt

 

Sandwich + øl/vand.

Vi har ikke opsalgstavle så derfor er Tilmelding nødvendig her

2018 © Korup Motion