Klubtur den 17.september

Den 17.september er der fælles bustur til Molsløbet, 6-, 11- eller 21 km for Korup Motions medlemmer.

Fælles bustur til Molsløbet, 6-, 11- eller 21 km for Korup Motions medlemmer. Det hænger tilmeldingsliste til Molsturen i klubhuset.

Klubben betaler bus, startgebyr, rundstykker (kaffe/te medbringes) og aftensmad. Yderligere fortæring inden løbet sørger man selv for.

Drikkevarer til aftensmaden er for egen regning.

Forventet hjemkomst kl. 21.00. Tilmelding senest torsdag d. 8.9. 

 

Der er bestilt bord til os på restaurant Marina Syd

Vi skal have buffet bestående af:

  • 3 slags kød
  • kartofler
  • Salater
  • Dessert
     

Læs mer på løbets hjemmeside

2018 © Korup Motion