Velkommen til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 2. marts 2011 kl. 20.00 i vore klublokaler

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning
 4. Plan for det kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse jf. § 5
  På valg er : ..........
 9. Valg af revisorer jf. § 7
 10. Valg af suppleanter
 11. Eventuelt

Sandwich + øl/vand.

Tilmelding nødvendig - se opslag i klubhuset

2018 © Korup Motion